Vereniging Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis

Seth Gaaikema

Er was vanuit onze vereniging veel belangstelling voor de one-man-show "Wat ik nog graag zou willen!" van Seth Gaaikema.

kaartje

Begeleid door Erik Vlasblom op de vleugel vertelde hij op humoristische en gevoelige wijze over zijn 55-jarig artiestenbestaan, de hoogtepunten hierin en over zijn jeugd.

wegwijzer

Hij kreeg vaak bijval van het publiek en liet de zaal enkele keren meezingen.

zaal voor gepensioneerden JBZ

Aan het eind van de voorstelling werden Seth Gaaikema en Erik Vlasblom beloond met een staande ovatie, hetgeen nog een toegift tot gevolg had.

veel belangstelling

In de pauze werden we verwezen naar de kleine zaal, waar speciaal voor de leden van de gepensioneerdenvereniging JBZ koffie of thee werd geschonken.

koffietijd