Vereniging Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis

Excursie Valkerijmuseum en Sigarenmakerij Valkenswaard
24 juli 2018.

Ditmaal is Valkenswaard onze bestemming. Wij bezoeken daar een museum dat gevestigd is in een voormalig ziekenhuis, opgericht door de zusters van de orde “De Liefdezusters van de Hl. Carolus Borromeus“, vooral bekend als de Zusters van Onder de Bogen uit Maastricht. Dit Carolusgasthuis heeft bestaan van 1930 tot ca. 1974. Het gebouw herbergt nu meerdere musea, o.a. het Valkerij en Sigarenmakerij museum, het Nederlands Steendruk museum.
Wij worden ontvangen met koffie/thee en een lekker stuk vlaai. Na de indeling in twee groepen nemen de gidsen ons mee. Onze groep gaat als eerste naar de sigarenmakerij. De gids vertelt over het leven in Valkenswaard in het begin van de vorige eeuw. Het is een zwaar leven, de bevolking heeft het moeilijk. Om wat geld te verdienen is men thuis, in de kamer, op zolder of in de schuur sigaren gaan produceren. Zo zijn tenslotte in Valkenswaard vele sigarenfabriekjes ontstaan, die uiteindelijk opgegaan zijn in de bekende grote: Willem II, Hofnar etc. Met vele foto's, poppen aan machines, soorten tabaksbladeren en fijngesneden tabak uit diverse landen wordt getoond hoe de productie van sigaren vroeger als handwerk en tenslotte machinaal plaatsvond. Er is een grote verzameling van sigarenbandjes, doosjes o.a. Willem Twee, Hofnar, allerlei vormen van sigaren, waaronder de bolknak. Een gepensioneerde sigarenmaker geeft een demonstratie sigaren maken. Hij laat ons zien hoe de uitgerolde tabaksbladeren werden gevuld met fijngesneden tabak en gerold tot een dunne, of dikke sigaar.
Hierna neemt de gids ons mee naar het Valkerijmuseum. In twee kamers zien we hoe de arme en rijke families hebben geleefd in die tijd. De rijken hadden een valkenier in dienst. Een maquette toont de ingenieuze manier van valken vangen rond Valkenswaard. De valken leren uit de hand te eten. Tijdens het vervoer dragen ze een soort helmpjes, de huif. Verschillende opgezette valken zijn te zien, alsook oude tekeningen van jachttaferelen en van valken; in de voormalige kapel is een diorama hiervan te zien. Men joeg in die tijd op konijnen, fazanten, zelfs op reigers. Het is wederom een interessante middag geweest. Evenementencommissie, namens de groep bedankt.

Wilma Verhoeven