Vereniging Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Marjo Verhoeven
Secretaris: Liesbeth Schapendonk
Penningmeester: Sjaak Lammers

Leden:

Ernst ten Donkelaar
Dymph Kruidenrink
Karin Peeters
Anne-Miek van der Stokker
Liesbeth Verhoeven


bestuur Vereniging van Gepensioneerden JBZ