Vereniging Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis

Lid worden van de vereniging kunnen degenen die op enigerlei wijze werkzaamheden hebben verricht in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en waarvan het dienstverband is be´┐Żindigd:

  • door pensionering
  • door vervroegde uittreding (V.U.T.)
  • op grond van de Wet Arbeidsongeschiktheid

Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij en aanneming door het bestuur van de vereniging.
De contributie bedraagt € 20,-- per jaar.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

De statuten van de vereniging zijn voor leden op te vragen bij het secretariaat: ver.gepensioneerden@online.nl

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.
Klik hier voor het privacy reglement.


wandelen
Klik hier om terug te gaan naar de index.